PRISLISTA

 

HÖGKOSTNADSSKYDD

Högkostnadsskyddet innebär att du bara behöver betala en del av kostnaden själv vid större behandlingar. Försäkringskassan betalar ersättning för resten.

Du står själv för tandvårdskostnader som har ett referenspris på upp till 3000 kronor. Sedan får du ersättning för

  • 50 procent av kostnader med ett referenspris mellan 3 000 och 15 000 kronor
  • 85 procent av kostnader med ett referenspris som överstiger 15 000 kronor

 

Prisexempel

(Priserna nedan är patientkostnader och kan ytterligare subventioneras vid ingående karens.)

Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare.

908:-

Fyllning av en yta på molar eller premolar.

836:-

Laboratorieframställd krona. (Helkeramisk)

6303:-

Upprensning och rotfyllning, en rotkanal.

3 641:-

Tanduttagning, en tand enkel.

1106:-

Implantat + krona 1 tand, exkl. undersökning

10997:-

Vid undersökning får du alltid ett kostnadsförslag med priset för den behandling du är i behov av. Flera faktorer påverkar priset t.ex. ersättning från försäkringskassan, tandvårdsbidrag och behandlingens omfattning.